Umów się
Endermologia

Endermologia

Endermologia – drenaż limfatyczny, to masaż wykonywany mechanicznie, za pomocą specjalnej głowicy, która imituje ruchy masażysty wykorzystujać maksymalną siłe nacisku. Do wykonania masażu wykorzystuje się urządzenie wyposażone w głowicę z dwiema rolkami, które pracują niezależnie, głowica wyposażona jest również w komorę ssącą, która zasysa masowany fałd skóry.
Intensywność zabiegu dobrana jest indywidualnie, aby pacjent nie odczuwał bólu a zabieg był wręcz przyjemny i komfortowy.
Endermologia pełni funkcję masażu limfatycznego, który pozwala oczyścić organizm z toksyn, poprawia ukrwienie tkanek, wzmacnia wymianę płynów między komórkami.

Zadbaj o swoje zdrowie z Top Medical Clinic i Polish Village Bread

Zadbaj o swoje zdrowie z Top Medical Clinic i Polish Village Bread

Rusza już kolejna Akcja, tym razem promująca zdrowy styl życia.

Jeśli masz problemy z nadwagą, jeśli leczysz się na cukrzycę, jeśli nęka Cię alergia – nie zwlekaj! Zmień swoje nawyki na zdrowsze i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym Dietetykiem w placówce Top Medical Clinic.

Zarejestruj się podając specjalne hasło: Polish Village Bread.>
0208 681 1651 lub 07483401764

Trzymaj formę z Top Medical Clinic i Polish Village Bread.
Czekamy na Ciebie

Nasza MAŁA kampania wciąż trwa…

Nasza MAŁA kampania wciąż trwa…

Ciężka praca, ale i świetna zabawa…a to wszystko w naszym gabi­ne­cie stomatologicznym.

Top Medical Clinic zaprasza do Logopedy naszych najmłodszych

Top Medical Clinic zaprasza do Logopedy naszych najmłodszych

Logo­peda zaj­muje się bada­niami i wyko­ny­wa­niem dzia­łań prak­tycz­nych obej­mu­ją­cych obszary oceny w jakim sta­nie jest roz­wój mowy, a także prze­pro­wa­dza­niem tera­pii z osobą, która posiada problem w postaci zabu­rzeń komu­ni­ko­wa­nia się.

Słów kilka od logopedy...

Słów kilka od logopedy...

W toku roz­woju mowy dziecka, a także w począt­ko­wych latach jego nauki szkol­nej zauwa­żyć można zabu­rze­nia mowy, które mają różne pod­łoże i które mogą utrud­niać dziecku komu­ni­ka­cję z innymi dziećmi lub naukę szkolną.

Dlaczego powinieneś wybrać naszego Pediatrę?

Dlaczego powinieneś wybrać naszego Pediatrę?

Nasz Pedia­tra:

To spe­cja­li­sta zaj­mu­jący się fizjo­lo­gią, roz­wo­jem i pato­lo­gią dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Zakres ten obej­muje nowo­rodki, nie­mow­lęta, małe dzieci, dzieci szkolne i nasto­latki. Zaj­muje się bada­niem, dia­gno­zo­wa­niem i lecze­niem wszyst­kich dzieci cho­rych, bilan­so­wa­niem dzieci zdro­wych, szcze­pie­niami, pro­fi­lak­tyką i żywieniem.

Potrzebujesz Lekarza?

Zadzwoń: 020 8681 1651