Uprzejmie prosimy zapoznac się z godzinami otwarcia kliniki podczas okresu swiątecznego:

Uprzejmie prosimy zapoznac się z godzinami otwarcia kliniki podczas okresu swiątecznego:

24/12/2015-9.00-15.00
25/12/2015- Nieczynne
26/12/2015- Nieczynne
27/12/2015- 9.00-16.00
28/12/2015-9.00-21.00
29/12/2015-9.00-21.00
30/12/2015-9.00-21.00
31/12/2015-9.00-15.00
01/01/2016- Nieczynne
02/01/2015-9.00-21.00


W imieniu wszystkich pracownikow Top Medical Clinic pragniemy życzyć Wesołych świąt i szczesliwego nowego roku Wszystkim Naszym pacjentom.

Endermologia

Endermologia

Endermologia – drenaż limfatyczny, to masaż wykonywany mechanicznie, za pomocą specjalnej głowicy, która imituje ruchy masażysty wykorzystujać maksymalną siłe nacisku. Do wykonania masażu wykorzystuje się urządzenie wyposażone w głowicę z dwiema rolkami, które pracują niezależnie, głowica wyposażona jest również w komorę ssącą, która zasysa masowany fałd skóry.
Intensywność zabiegu dobrana jest indywidualnie, aby pacjent nie odczuwał bólu a zabieg był wręcz przyjemny i komfortowy.
Endermologia pełni funkcję masażu limfatycznego, który pozwala oczyścić organizm z toksyn, poprawia ukrwienie tkanek, wzmacnia wymianę płynów między komórkami.

Zadbaj o swoje zdrowie z Top Medical Clinic i Polish Village Bread

Zadbaj o swoje zdrowie z Top Medical Clinic i Polish Village Bread

Rusza już kolejna Akcja, tym razem promująca zdrowy styl życia.

Jeśli masz problemy z nadwagą, jeśli leczysz się na cukrzycę, jeśli nęka Cię alergia – nie zwlekaj! Zmień swoje nawyki na zdrowsze i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym Dietetykiem w placówce Top Medical Clinic.

Zarejestruj się podając specjalne hasło: Polish Village Bread.>
0208 681 1651 lub 07483401764

Trzymaj formę z Top Medical Clinic i Polish Village Bread.
Czekamy na Ciebie

Największa gala KSW w Londynie w 2015 roku!

Największa gala KSW w Londynie w 2015 roku!

Pierwsza gala KSW w Wielkiej Brytanii to wydarzenie, którego nie można było przegapić! Historyczne wydarzenie polskiej organizacji odbyło się w słynnej hali The SSE Arena, Wembley w stolicy Wielkiej Brytanii, a gwiazdą wieczoru był Mariusz Pudzianowki. Oczywiście nie mogło nas zabraknąć.

Leszek Krakowski — zawodnik KSW w Top Medical Clinic

Leszek Krakowski — zawodnik KSW w Top Medical Clinic

Panie i Panowie.
Mamy zaszczyt przed­sta­wić Pań­stwu Leszka Kra­kow­skiego — zawod­nika KSW, który 31.10.2015 w SSE ARENA Wembley skrzy­żuje ręka­wice z Andre Win­ner w kate­go­rii wago­wej do 70kg.

Top Medical Clinic oficjalnym patronem medycznym tegorocznej

Top Medical Clinic oficjalnym patronem medycznym tegorocznej

Zapla­no­wana na 31 paź­dzier­nika Gala KSW: Road to Wembley, która odbę­dzie się w Lon­dy­nie, to jedno z naj­więk­szych wyzwań w histo­rii pol­skiej Fede­ra­cji. Nasi naj­lepsi zawod­nicy oraz czo­łowi zawod­nicy z Wysp staną w szranki w sied­miu poje­dyn­kach głów­nej karty walk. Nie może zatem nas tam zabraknąć.

Nasza MAŁA kampania wciąż trwa…

Nasza MAŁA kampania wciąż trwa…

Ciężka praca, ale i świetna zabawa…a to wszystko w naszym gabi­ne­cie stomatologicznym.

Nasz internista!

Nasz internista!

Internista/ lekarz spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych, zaj­muje się całym pro­ce­sem lecze­nia pacjenta, zaczy­na­jąc od pro­fi­lak­tyki, przez dia­gno­stykę, lecze­nie, reha­bi­li­ta­cję oraz kon­trolę stanu zdro­wia. Wie­dza inter­ni­styczna obej­muje szcze­gó­łową zna­jo­mość fizjo­lo­gii i cho­rób układu: krą­że­nia, pokar­mo­wego, odde­cho­wego, moczo­wego, wydzie­la­nia wewnętrz­nego, krwio­twór­czego, odpor­no­ścio­wego i narządu ruchu. Zaj­muje się także lecze­niem sta­nów zagro­że­nia życia (tj. nie­wy­dol­ność odde­chowa, świeży zawał serca, z nie­wy­dol­no­ścią krą­że­nia, zabu­rze­nia rytmu serca, wstrząs, obrzęk płuc).

Potrzebujesz Lekarza?

Zadzwoń: 020 8681 1651