Logopedia


Logopedia

Logopeda zajmuje się badaniami i wykonywaniem działań praktycznych obejmujących obszary oceny, w jakim stanie jest rozwój mowy, a także przeprowadzaniem terapii z osobą, która posiada problem w postaci zaburzeń komunikowania się.

Zadania logopedy, to przede wszystkim:


– przeprowadzanie badań logopedycznych,
– przeprowadzanie przesiewowych badań wymowy,
– rozpoznawanie przyczyn zaburzeń lub zakłóceń językowych,
– programowanie terapii logopedycznej,
– prowadzenie terapii logopedycznej, czyli usuwanie zaburzeń komunikacji językowej; pomaganie dzieciom z trudnościami w mówieniu i rozumieniu, a także czytaniu i pisaniu, uczenie niewykształconej mowy, likwidowanie przczyn i skutków zaburzeń mowy itp.
– współpraca z rodzicami (udzielanie porad, wskazówek, wywiad z rodzicami)
– współpraca z innymi specjalistami,

– profilaktyka, czyli zapobieganie powstawaniu wad wymowy, w tym:
– prowadzenie zajęć mających na celu usprawnianie narządów artykulacyjnych i kształtujących prawidłową wymowę, ćwiczeń słuchowych itp.
– sprawdzanie, czy rozwój mowy dziecka przebiega bez zakłóceń,
– aktywizacja rozwoju poznawczego i językowego

Idź do logopedy, kiedy na przykład:


– pojawia się wątpliwość czy dziecko prawidłowo słyszy
– Jeśli niepokoi Cię to, że Twoje dziecko przy realizacji głosek: t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, rz, cz, dż wkłada język między zęby,
– Jeśli Twoje trzyletnie dziecko nie mówi lub używa tylko kilka wyrazów albo nie rozumie, co do niego mówisz,
– gdy słyszysz, że Twoje dziecko mówi przez nos
– gdy głoski dźwięczne wymawia jako bezdźwięczne


Galeria


TOP Medical Clinic|
TOP Medical Clinic|
TOP Medical Clinic|