Pracownia Biopsyjna


Pracownia Biopsyjna

Biopsja polega na pobraniu tkanki narządu, którą następnie ogląda się pod mikroskopem, by rozpoznać zmiany w budowie komórek. Dzięki temu można zdiagnozować chorobę i wybrać metodę leczenia. Badanie pełni bardzo ważną rolę w diagnostyce nowotworów – często na podstawie samych badań obrazowych nie można określić czy zmiana ma charakter łagodny czy złośliwy i dopiero pobranie tkanki do badania mikroskopowego pozwala na jednoznaczną diagnozę.

W Top Medical Clinic przeprowadzamy biopsje piersi i tarczycy. W obu przypadkach zabieg biopsji przeprowadzany jest pod kontrolą USG.

Oferta pracowni biopsyjnej obejmuje:

  • badanie USG szyi (tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek)
  • badanie USG piersi (piersi i węzły chłonne spływu chłonki z sutka: węzłów nad-, podobojczykowych, pachowych i piersiowe wewnętrzne)
  • biopsje aspiracyjne cienkoigłowe badanych narządów
  • biopsje gruboigłowe (tru-cut) (uzyskanie materiału histologicznego) piersi


Galeria


TOP Medical Clinic|
TOP Medical Clinic|
TOP Medical Clinic|
TOP Medical Clinic|
TOP Medical Clinic|