Radiologia Stomatologiczna


Radiologia Stomatologiczna

Aby zapewnić naszym pacjentom maksymalną wygodę oraz precyzję wykonywanych zabiegów, wyposażyliśmy naszą klinikę w komputerowe laboratorium diagnostyki radiologicznej.

Wykonujemy zdjęcia RTG:

 • ZĘBOWE PUNKTOWE – zdjęcie ma na celu dokładne ukazanie zęba oraz struktur podtrzymujących. Ten typ zdjęć rentgenowskich znajduje zastosowanie we wszystkich dziedzinach stomatologii. Zdjęcie jest bardzo często wykonywane w celu wykrycia ognisk próchnicy oraz ognisk zapalnych w stomatologii zachowawczej, a także niezbędne zarówno w trakcie, jak i po leczeniu kanałowym oraz w ocenie stopnia osteointegracji implantów. Zdjęcia zębowe dają najwięcej informacji radiologicznych o stanie pojedynczych zębów i charakteryzują się największą dokładnością w odwzorowaniu szczegółów. W Top Medical Clinic korzystamy z nowoczesnego wewnątrzustnego aparatu amerykańskiej firmy Gendex, który umożliwia wykonanie zdjęcia bezpośrednio w gabinecie bez konieczności opuszczania fotela. Ponadto, aparat połączony jest z obrazowaniem cyfrowym, które pozwala na natychmiastową ocenę zdjęcia RTG nas monitorze komputera w gabinecie stomatologicznym przy jednoczesnym 70% obniżeniu dawki promieniowania jonizującego.

  zdjecia RTG
 • PANTOMOGRAFICZNE (rentgen panoramiczny, „panorama”, OPG, PTG) - zdjęcie ma na celu uwidocznienie na jednym ujęciu stanu całego uzębienia łącznie ze stawami skroniowo-żuchwowymi oraz zatokami szczękowymi. Pomimo tego, że zdjęcie pantomograficzne wykazuje mniejszą dokładność niż zdjęcie pojedynczych zębów, pozwala ono na całościową ocenę stanu uzębienia, co tłumaczy jego znaczną użyteczność w procesie diagnostycznym, planowaniu leczenia i ocenie jego wyników.

  RTG pantomograficzne zębów konieczne jest na przykład przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego oraz przed chirurgicznym usunięciem zatrzymanych zębów. W implantologii jest pomocne w ocenie ilości kości i miejsca do wprowadzenia implantu. Zdjęcie pantomograficzne jest niemalże niezbędne w wykryciu i ocenie chorób przyzębia, np. paradontozie, a także podczas leczenia protetycznego, gdzie pomaga zaplanować pracę i dobrać odpowiedni rodzaj uzupełnień protetycznych. Zdjęcie to wymagane jest również przed wykonaniem niektórych zabiegów chirurgicznych poza jamą ustną, np. operacji serca czy przeszczepu jako zdjęcie wykluczające obecność ogniska zapalnego.

  Wśród zalet zdjęcia pantomograficznego wymieniane są również:
  • brak uciążliwości dla pacjenta: brak odruchu wymiotnego, bezbolesność
  • możliwość wykonania badania u pacjenta niezdolnego do otwarcia ust
  • możliwość wykonywania zdjęć u dzieci
  • bezpieczeństwo wykonywania zdjęć u kobiet ciężarnych
  • zrozumiałość uzyskanego obrazu dla pacjenta
  W naszej klinice korzystamy z jednego z najbardziej innowacyjnych i precyzyjnych cyfrowych aparatów pantomograficznych dostępnych obecnie na rynku.

  Pantomograf PaX-i firmy VATECH:
  • zapewnia najwyższą dostępną jakość zdjęć
  • stosuje system eliminacji cienia kręgosłupa, co zapewnia bardzo dokładną wizualizację części przedniej żuchwy. To jedyne na świecie rozwiązanie zapewniające brak cienia kręgosłupa na wszystkich zdjęciach pantomograficznych. W odróżnieniu od innych aparatów, eliminacja cienia następuje poprzez zastosowanie złożonej projekcji (promieniowanie nie przechodzi przez kręgosłup).
  • gwarantuje minimalną dawkę promieni RTG
  • indywidualnie dostosowuje warstwy obrazowania do budowy anatomicznej danego pacjenta, tj. zgryzu, kształtu żuchwy itd.

  zdjecia RTG
 • CEFALOMETRYCZNE (zwane potocznie „cefalo” lub „tele”) - to zdjęcie rentgenowskie boczne czaszki, mające szczególne zastosowanie w diagnostyce ortodontycznej. Szczegółowa analiza tego zdjęcia pozwala na ocenę stosunków przestrzennych zębów i szczęk oraz innych struktur czaszki pacjenta i jest niezbędna do prawidłowego rozpoznania wady zgryzu oraz zaplanowania leczenia. Porównanie zdjęć wykonanych przed leczeniem i po jego zakończeniu pozwala natomiast na ocenę wyników leczenia.

  Wykonanie zdjęcia cefalometrycznego jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne. W Top Medical Clinic korzystamy z nowoczesnego sprzętu cyfrowego firmy VATECH oraz zaawansowanego oprogramowania, dzięki czemu możliwa jest redukcja dawki promieniowania do niezbędnego minimum przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości obrazu.

  zdjecia RTG

Galeria


TOP Medical Clinic|
TOP Medical Clinic|
TOP Medical Clinic|
TOP Medical Clinic|
TOP Medical Clinic|