strona główna > nasz zespol > kopec chehab-katarzyna

Dr Katarzyna Kopeć-Chehab

Oral Surgery Specialist

Doktor Katarzyna ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2011 roku, uzyskując tytuł lekarza dentysty. Kolejno, podjęła pięcioletnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgii Stomatologicznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, które ukończyła Egzaminem Państwowym w 2020 roku. W trakcie specjalizacji aktywnie uczestniczyła w stażach, szkoleniach oraz kongresach naukowych, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Doktor Katarzyna od 2021 roku pracuje w Wielkiej Brytanii, wykonując zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii.