strona główna > nasz zespol > piotr zelga

Dr Piotr Zelga

Chirurg

Dr Piotr Zelga jest absolwentem Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne odbył w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która w Polsce uznawana jest za wiodący ośrodek leczenia chorób jelita grubego i odbytnicy.

W czasie trwania szkolenia specjalizacyjnego uczestniczył w wielu kursach w kraju i za granicą (m. in. Basic Laparascopic Skills -Berlin, Niemcy, Intermediate Laparoscopic Skills - Royal College of Surgeons, Londyn, Wielka Brytania) oraz zdobywał doświadczenie zawodowe podczas licznych staży klinicznych (m. in, w Department of Surgery, Cambridge University Hospital NHS Foundation Trust oraz Western Sussex NHS Foundation Trust). Po uzyskaniu tytułu specjalisty chirurgii ogólnej, pracował jako Starszy Asystent w łódzkiej Klinice, a następnie rozpoczął szkolenie z zakresu chirurgii trzustki, wątroby i dróg żółciowych w Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust w Wielkiej Brytanii. Obecnie zakończył roczny staż podoktorski w Massachusetts General Hospital (Harvard Medical School) w Bostonie. Dr Zelga łączy pasje do chirurgii z bardzo aktywną pracą naukową. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a jego praca doktorska (skupiającą się na zagadnieniu wczesnego wykrywania i leczenia raka jelita grubego w oparciu o genetyczny profil pacjenta) została wyróżniona przez Fundację Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej w Polsce oraz otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego. Dalsza praca naukowa prowadzona na Uniwersytecie Cambridge oraz Uniwersytecie Harvarda w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów trzustki została nagrodzona przez Pancreatic Society of Great Britain & Ireland oraz New England Surgical Society (USA). W pracy z pacjentem dr Zelga dba przede wszystkim o dobrą komunikację i komfort pacjenta, które pozwalają nawiązać współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu. Skupia się nie tylko na pojedynczym problemie, z którym zgłasza się pacjent, ale stosując holistyczne podejście zaleca modyfikacje wielu różnych czynników mogących wpływać na stan zdrowia, tak aby proponowane leczenie przyniosło jak najlepsze rezultaty. Kiedy jest to konieczne, Dr Zelga pomaga w organizacji leczenia zarówno w UK, jak i w Polsce oraz przeprowadza zabiegi operacyjne w ramach państwowej i prywatnej służby zdrowia.