strona główna > nasz zespol > szymczak grzegorz

Dr Grzegorz Szymczak

Ginekolog

Dr Grzegorz Szymczak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, specjalistą II stopnia w dziedzinie ginekologii i położnictwa, oraz doktorem nauk medycznych – tytuł nadany przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dr Szymczak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Associate of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.', 'Od ponad 20 lat pracuje w Polsce prowadząc prywatną praktykę lekarską a także jako starszy asystent w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz prowadząc wykłady dla studentów Uniwersytetu. Od ponad 5 lat pracuje również w Anglii w prywatnym sektorze służby zdrowia. Obszarem jego szczególnych zainteresowań jest ultrasonografia a jego umiejętności w zakresie badań USG – także 3/4D oraz badań prenatalnych zostały potwierdzone certyfikatami Polsko-Niemieckiej Szkoły Endoskopii i Ultrasonografii, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Brytyjskiej Fetal Medicine Foundation.

Jako specjalista, dużą uwagę skupia na doskonaleniu umiejętności, podnoszeniu kwalifikacji. Regularnie uczęszcza na sympozja, konferencje oraz specjalistyczne kursy zarówno w Polsce jak i w Anglii. Sam wygłosił bardzo interesujące wykłady, w których połączył swoje dwie pasje: miłość do medycyny oraz muzyki.

Pacjentki chwalą go za otwartość, życzliwość oraz profesjonalizm. Dla dr Szymczaka nie istnieją tematy tabu, z nadzwyczajna delikatnością radzi sobie z największymi czy wstydliwymi problemami.