strona główna > wpis > voucher

Nowości

31.05.2023

Voucher zniżkowy

REGULAMIN WYKORZYSTANIA VOUCHERA 15GBP off

 1. Voucher jest ważny do 31 12 2023

 2. Voucher można wykorzystać na każdą usługę w Top Medical Clinic z wyłączeniem badań laboratoryjnych.

 3. Voucher może być wykorzystany przez osobę która pierwszy raz będzie korzystała z usług Top Medical Clinic.

 4. Voucher nie może być wykorzystany na usługi objęte inną promocją.

 5. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.

 6. Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu.

 7. Wręczony Voucher nie podlega zwrotowi.

 8. Voucher może być realizowany wyłącznie w Top Medical Clinic Birmingham.

 9. Top Medical Clinic nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Właścicielowi.

 10. Przy realizacji Vouchera Właścicielowi/Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

 11. Top Medical Clinic ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy:

a) Upłynął termin ważności Vouchera

b) Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze

 1. Właściciel/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

 2. Top Medical Clinic zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Top Medical Clinic, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.

 3. Właściciel/Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin w momencie otrzymania Vouchera.