strona główna > nasz zespol > jamrozik anna

Anna Jamrozik

Logopeda, Neurologopeda, Specjalista Wczesnej Interwencji Logopedycznej, Oligofrenopedagog. Anna Jamrozik jest absolwentką logopedii na kierunku międzyuczelnianym prowadzonym przez Uniwersytet Gdański oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu „Neurologopedii” oraz „Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną” na Uniwersytecie Gdańskim. Podczas swojej działalności zawodowej miała okazję pracować z dziećmi oraz dorosłymi w różnym wieku oraz z rozmaitymi problemami komunikacyjnymi takimi jak: oligofazja, opóźniony rozwój mowy, trudności z przyjmowaniem pokarmów, zaburzenia komunikacji na tle autyzmu, niepłynność mowy oraz niedokształcenie mowy o typie afazji.