strona główna > nasz zespol > sierpatowska justyna

Dr Justyna Sierpatowska

Psychiatra

Doktor Sierpatowska ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie w 2005 r. Po zdaniu państwowego Lekarskiego Egzaminu Końcowego w lipcu 2006 r. wyjechała do Wielkiej Brytanii. Od 2007 r. pracuje jako lekarz psychiatra w NHS. Ukończyła szkolenie z dziedziny psychiatrii, uzyskując tytuł MRCPsych przyznawany lekarzom, którzy ukończyli wymagane szkolenia i zdali egzaminy przeprowadzane przez Royal College of Psychiatrists. W 2015 r. dr Sierpatowska ukończyła akredytowane przez AFT szkolenie średniego szczebla z zakresu psychoterapii systemowej rodzin. Dwa lata później uzyskała status lekarza zatwierdzonego na podstawie artykułu 12(2) Ustawy o Zdrowiu Psychicznym z 1983 r. W 2018 r. uzyskała status członkowski w Higher Education Academy. Pracując jako psychiatra codziennie staje przed nowymi, ciekawymi wyzwaniami. Uważa tę dziedzinę medycyny za absolutnie wyjątkową, bo jeśli istnieje jeden obszar wiedzy medycznej, w której subiektywna analiza lekarza jest najważniejsza - jest nią właśnie psychiatria.

Umów wizytę