strona główna > oferta > kardiologia > uslugi > holter

24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego (holter)

Holter Croydon

Czym jest 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego?

Lekarz może zalecić wykonanie takiego badania w sytuacjach stałego lub okresowego podwyższonego ciśnienia krwi lub jego zbyt niskich wartości, oraz w przypadku wystąpienia symptomów omdlenia. W badaniu tym ciśnienie tętnicze mierzone jest automatycznie o różnych porach przez całą dobę.

Jak wygląda badanie Holterem w Croydon?

Na ramieniu pacjenta umieszczany jest nadmuchiwany mankiet połączony z małym urządzeniem rejestrującym noszonym przy pasie. W regularnych odstępach czasu mankiet wypełnia się powietrzem mierząc ciśnienie krwi, a wyniki zostają zapisane w pamięci urządzenia. Podczas badania zaleca się prowadzenie typowych dla siebie czynności dnia codziennego.

Dlaczego potrzebuję 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego?

Ciśnienie tętnicze może wahać się w trakcie doby na skutek stresu, stosowanej diety, ćwiczeń, snu, oraz przyjmowanych leków wpływających na ciśnienie. Na skutek tego, pojedynczy pomiar ciśnienia przeprowadzony w gabinecie lekarskim nie zawsze jest najlepszym sposobem na sprawdzenie wartości ciśnienia krwi.

Holter dostarcza kardiologowi szczegółowych informacje dotyczących wartości ciśnienia tętniczego w środowisku naturalnym badanego.

Jak zakładany jest holter?

Aby ułatwić założenie holtera zaleca się na wizytę lekarską przyjść w luźnej bluzce lub koszuli. Napełniany powietrzem mankiet ciśnieniomierza może być założony na dowolne ramię. Nie powinien go nadmiernie uciskać, więc powinien być poprawiony w razie potrzeby. Jeśli mankiet będzie się przemieszczał w momencie wykonywania pomiaru, rezultat może nie być wiarygodny. Mankiet połączony jest z małym urządzeniem rejestrującym, który zaczepiony jest na pasku. Założenie holtera zajmuje około 10 minut.

Wyniki pomiaru holterem ciśnieniowym

Holter należy zwrócić do Top Medical Clinic Croydon, najlepiej osobiście, następnego dnia po jego założeniu.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Top Medical Clinic dotyczącymi zwrotu holtera, mając na uwadze fakt, że nie zwrócenie urządzenia na czas może skutkować odwołaniem wizyty u innego pacjenta.

Wynik badania powinien być gotowy w ciągu 48 godzin.