strona główna > oferta > kardiologia > uslugi > holter

24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego (holter)

Holter {London}{Birmingham}{Croydon}

Czym jest 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego?

Lekarz może zalecić wykonanie takiego badania w sytuacjach stałego lub okresowego podwyższonego ciśnienia krwi lub jego zbyt niskich wartości, oraz w przypadku wystąpienia symptomów omdlenia. W badaniu tym ciśnienie tętnicze mierzone jest automatycznie o różnych porach przez całą dobę.

Jak wygląda badanie Holterem w {Londynie}{Birmingham}{Croydon}?

Na ramieniu pacjenta umieszczany jest nadmuchiwany mankiet połączony z małym urządzeniem rejestrującym noszonym przy pasie. W regularnych odstępach czasu mankiet wypełnia się powietrzem mierząc ciśnienie krwi, a wyniki zostają zapisane w pamięci urządzenia. Podczas badania zaleca się prowadzenie typowych dla siebie czynności dnia codziennego.

Dlaczego potrzebuję 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego?

Ciśnienie tętnicze może wahać się w trakcie doby na skutek stresu, stosowanej diety, ćwiczeń, snu, oraz przyjmowanych leków wpływających na ciśnienie. Na skutek tego, pojedynczy pomiar ciśnienia przeprowadzony w gabinecie lekarskim nie zawsze jest najlepszym sposobem na sprawdzenie wartości ciśnienia krwi.

Holter dostarcza kardiologowi szczegółowych informacje dotyczących wartości ciśnienia tętniczego w środowisku naturalnym badanego.

Jak zakładany jest holter?

Aby ułatwić założenie holtera zaleca się na wizytę lekarską przyjść w luźnej bluzce lub koszuli. Napełniany powietrzem mankiet ciśnieniomierza może być założony na dowolne ramię. Nie powinien go nadmiernie uciskać, więc powinien być poprawiony w razie potrzeby. Jeśli mankiet będzie się przemieszczał w momencie wykonywania pomiaru, rezultat może nie być wiarygodny. Mankiet połączony jest z małym urządzeniem rejestrującym, który zaczepiony jest na pasku. Założenie holtera zajmuje około 10 minut.

Wyniki pomiaru holterem ciśnieniowym

Holter należy zwrócić do Top Medical Clinic {Isleworth}{Birmingham}{Croydon}, najlepiej osobiście, następnego dnia po jego założeniu.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Top Medical Clinic dotyczącymi zwrotu holtera, mając na uwadze fakt, że nie zwrócenie urządzenia na czas może skutkować odwołaniem wizyty u innego pacjenta.

Wynik badania powinien być gotowy w ciągu 48 godzin.