strona główna > oferta > radiologia stomatologiczna > cennik

  Radiologia Stomatologiczna Opis

  Radiologia Stomatologiczna w Londynie

  Aby zapewnić naszym pacjentom maksymalną wygodę oraz precyzję wykonywanych zabiegów, wyposażyliśmy naszą klinikę w komputerowe laboratorium diagnostyki radiologicznej.

  Oferta radiologii stomatologicznej Londyn

  Wykonujemy zdjęcia RTG:

  ZĘBOWE PUNKTOWE – zdjęcie ma na celu dokładne ukazanie zęba oraz struktur podtrzymujących. Ten typ zdjęć rentgenowskich znajduje zastosowanie we wszystkich dziedzinach stomatologii. Zdjęcie jest bardzo często wykonywane w celu wykrycia ognisk próchnicy oraz ognisk zapalnych w stomatologii zachowawczej, a także niezbędne zarówno w trakcie jak i po leczeniu kanałowym, czy w ocenie stopnia osteointegracji implantów. Zdjęcia zębowe dają najwięcej informacji radiologicznych o stanie pojedynczych zębów i charakteryzują się największą dokładnością w odwzorowaniu szczegółów.

  W Top Medical Clinic Londyn korzystamy z nowoczesnego wewnątrzustnego aparatu amerykańskiej firmy Gendex, który umożliwia wykonanie zdjęcia bezpośrednio w gabinecie bez konieczności opuszczania fotela. Ponadto, aparat połączony jest z obrazowaniem cyfrowym, które pozwala na natychmiastową ocenę zdjęcia RTG nas monitorze komputera w gabinecie stomatologicznym przy jednoczesnym 70% obniżeniu dawki promieniowania jonizującego.

  PANTOMOGRAFICZNE (rentgen panoramiczny, „panorama”, OPG, PTG) - zdjęcie ma na celu uwidocznienie na jednym ujęciu stanu całego uzębienia łącznie ze stawami skroniowo-żuchwowymi oraz zatokami szczękowymi. Pomimo tego, że zdjęcie pantomograficzne wykazuje mniejszą dokładność niż zdjęcie pojedynczych zębów, pozwala ono na całościową ocenę stanu uzębienia, co tłumaczy jego znaczną użyteczność w procesie diagnostycznym, planowaniu leczenia i ocenie jego wyników.

  RTG pantomograficzne zębów konieczne jest na przykład przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego oraz przed chirurgicznym usunięciem zatrzymanych zębów. W implantologii jest pomocne w ocenie ilości kości i miejsca do wprowadzenia implantu. Zdjęcie pantomograficzne jest również bardzo pomocne w wykryciu i ocenie chorób przyzębia, np. paradontozie, a także podczas leczenia protetycznego, gdzie pomaga zaplanować pracę i dobrać odpowiedni rodzaj uzupełnień protetycznych. Zdjęcie to wymagane jest również przed wykonaniem niektórych zabiegów chirurgicznych poza jamą ustną, np. operacji serca czy przeszczepu jako zdjęcie wykluczające obecność ogniska zapalnego.

  Wśród zalet zdjęcia pantomograficznego wymieniane są:

  • brak uciążliwości dla pacjenta: brak odruchu wymiotnego, bezbolesność;
  • możliwość wykonania badania u pacjenta niezdolnego do otwarcia ust;
  • możliwość wykonywania zdjęć u dzieci;
  • bezpieczeństwo wykonywania zdjęć u kobiet ciężarnych;
  • zrozumiałość uzyskanego obrazu dla pacjenta

  W naszej klinice w Londynie korzystamy z jednego z najbardziej innowacyjnych i precyzyjnych cyfrowych aparatów pantomograficznych dostępnych obecnie na rynku.

  Pantomograf firmy VATECH:

  • zapewnia najwyższą dostępną jakość zdjęć;
  • stosuje system eliminacji cienia kręgosłupa, co zapewnia bardzo dokładną wizualizację części przedniej żuchwy. To jedyne na świecie rozwiązanie zapewniające brak cienia kręgosłupa na wszystkich zdjęciach pantomograficznych. W odróżnieniu od innych aparatów, eliminacja cienia następuje poprzez zastosowanie złożonej projekcji (promieniowanie nie przechodzi przez kręgosłup).
  • gwarantuje minimalną dawkę promieni RTG;
  • indywidualnie dostosowuje warstwy obrazowania do budowy anatomicznej danego pacjenta, tj. zgryzu, kształtu żuchwy itd.

  Radiologia Stomatologiczna Isleworth

 • Zdjęcie RTG zębowa punktowe

  Darmowe

  w trakcie leczenie - darmowe

 • Zdjęcie RTG zębowa punktowe

  £30

  Zdjęcie RTG zębowa punktowe bez kontynuacji leczenia

 • Zdjęcie pantomograficzne (rentgen panoramiczny ‘’panorama’’, OPG, PTG)

  £60

  ze skierowaniem

 • Konsultacja plus zdjęcie pantomograficzne (rentgen panoramiczny ‘’panorama’’, OPG, PTG)

  £130

  bez skierowania